V prípade otázok alebo spracovania cenovej ponuky, nás prosím kontaktujte cez náš formulár.

Regulátor nasiakavosti na pórobetónové tvárnice.

Jedným z typov muriva ktoré sa používa v modernom stavebníctve, sú práve pórobetónové tepelno-izolačné tvárnice. Toto murivo sa stáva populárnym práve pre jeho presné rozmery a tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré v prípade dodržania technologického postupu pri murovaní ponúkajú pekne a rovno vymurovanú stenu. Najznámejšie značky pórobetónových tvárnic na našom trhu sú Ytong a Porfix.

Keď už máte pekne a rovno vymurované, treba zvoliť správny technologický postup aj pri omietaní. Základom pre dobrú priľnavosť omietky je kvalitná penetrácia. Nie však obyčajná, najlacnejšia akú nájdeme v stavebninách ale špeciálne určená na pórobetónové murivo. Regulátor nasiakavosti Baumit Grund je jedným z kvalitných výrobkov ktoré zabezpečia správne vyregulovanie vlhkosti, schnutie a tým aj zrenie. Penetrácia musí zachovať difúznosť muriva. Nevhodné penetrácie môžu murivo uzatvoriť a zhoršiť jeho vlastnosti difúznosti a priľnavosti omietkových zmesí.

Pozor na najčastejšiu chybu s ktorou sa často stretáme na stavbách. Zákazník si zaplatí za kvalitné pórobetónové murivo ktoré reguluje vlhkosť a majstri mu naň nanesú slovenskú klasiku, lepidlo a sieťka. Tento postup je možné použiť iba ak je zvolené špeciálne určené lepidlo na pórobetón. Lepidlo určené na toto murivo je však omnoho drahšie ako požiť penetráciu. Ak však použije nevhodné lepidlo, napríklad fasádne, i keď difúzne otvorené, tak môže nastať problém s priľnavosťou omietky.

Vždy sa poraďte priamo s výrobcom materiálov alebo realizačnou firmou ktorá má pravidelné školenia.

Penetrácia monoliteckého, čiže betónového podkladu.

Mnohé stavby si vyžadujú pevnejšie prvky z liateho betónu. Betón ktorý je odliaty do šalovacích dielcov alebo dreveného debnení má často hladký povrch ktorý je potrebné pred nanášaním omietok ošetriť penetračným náterom s obsahom piesku.

V prípade nadmerných zbytkov odformovacieho oleja na monolite po odstránení debnenia, je potrebné najskôr murivo odmastiť, Niekedy stačí umyť vysokotlakovým čističom s teplou vodou alebo prípravkom na odstránenie odformovacích olejov.

Výborným penetračným náterom pre monolitické časti stavby je Baumit Super Primer.

Penetrácia fasády.

Penetrácia fasády je určite najdôležitejšia penetrácia na celej stavbe. Keďže sa jedná o exteriér a potrebujeme dosiahnuť dokonalú priľnavosť fasádnej farebnej štrukturovanej omietky, ktorá musí ochrániť stavbu pred vplyvom počasia, je dôležité vyberať z kvalitných a rokmi overených výrokov.

Veľmi vhodným kandidátom na fasádnu penetráciu je Baumit Uni Primer alebo luxusnejšia a mimoriadne kvalitná verzia Baumit Premium Primer. Premium Primer je základnou súčasťou dodávky fasádneho zateplovacieho systému systému ktorý realizuje naša firma.

Penetrácia je vhodná či už na klasické zateplenie alebo vonkajšie vapenno-cementové omietky pred nanášaním finálnej vonkajšej fasádnej štrukturovanej farebnej omietky.

Penetrácia keramickej tehly.

Asi najpoužívanejší stavebný materiál u nás je práve keramická tehla. Tento materiál sa radí medzi tzv. akumulačné murivá ktoré sú veľmi pevné a dlhotrvácne. V dnešnej dobe sa na trhu ponúkajú mnohé typy keramickej tehly ktorá dokáže dosiahnuť aj vysoké nároky na úsporu energie vo vašom dome.

Ďalšou výhodou pri tehle je práve aplikácia omietok. Keramická tehla totiž nevyžaduje ošetrenie muriva penetráciou, čo znižuje náklad na realizáciu strojových omietok. Avšak pre poistenie priľnavosti sa môže použiť napríklad prednástrek Baumit Vor Spritzer, ktorý je určený primárne na spevnenie podkladu muriva najmä pri rekonštrukciách.

Ďalšie články: