Penetrovanie rôznych typov muriva

Pórobetónové tvárnice

Ak máte dom z pórobetónových tvárnic ako sú napríklad značky YTONG, PORFIX a iné, ktoré predstavujú pre omietky silne alebo nerovnomerne nasiakavý podklad, je potrebné pred aplikáciou strojových vápenno-cementových omietok použiť penetračný náter kvôli lepšej priľnavosti a zabráneniu prudkému vysychaniu omietkovej zmesi.

Betónový podklad

Taktiež nazývaný aj monolitický podklad. V prípade hladkého podkladu z liateho betónu je potrebné použiť penetráciu, ktorá zdrsní povrch a zlepší priľnavosť. Na takýto podklad sa používa penetrácia s čiastočkami kremičitého piesku a kontaktnou emulziou, ktorá zlepší priľnavosť omietky. Penetráciu je potrebné aplikovať celoplošne.

Keramické tehly

Aplikácia strojových vápenno-cementových omietok bez penetrácie priamo na murivo je možná v prípade stavby z pálených tehál značky HELUZ, POROTHERM a iné, kde priľnavosť k murivu je dostačujúca aj bez použitia penetrácie.