Penetrovanie rôznych typov muriva

Pórobetónové tvárnice

Domy z pórobetónových tvárnic ako sú napríklad značky YTONG, PORFIX a iné, je potrebné pred aplikáciou strojových vápenno-cementových omietok natrieť regulátorom nasiakavosti kvôli lepšej priľnavosti a zabráneniu prudkého vysychania omietkovej zmesi.

 

Keramické tehly

Aplikácia strojových vápenno-cementových omietok bez penetrácie priamo na murivo je možná v prípade stavby z pálených tehál značky HELUZ, POROTHERM a iné, kde priľnavosť k murivu je dostačujúca aj bez penetrácie.