Strojová vápenno-cementová omietka
BAUMIT MPI 25
od 10,00€
za 1m2 bez DPH
Regulátor nasiakavosti
GRUND
od 2,00€
za 1m2 bez DPH

Pre nasiakavé povrchy napr. YTONG, PORFIX

Betonkontakt - separačný kotviaci náter
GRUND
od 2,70€
za 1m2 bez DPH

Pre menej nasiakavé povrchy napr. BETON

Sklotextilná mriežka / sieťka
VERTEX
od 2,70€
za 1m2 bez DPH

Čo je vápenno-cementová omietka?

 • ide o spôsob aplikovania omietok z priemyselne vyrábanej suchej zmesi pre strojové spracovanie
 • strojová omietka obsahuje presne stanovený pomer prísad ako sú: vápenný hydrát, cement, piesky, perlit a prísady, ktoré zabezpečujú pevnosť a súdržnosť omietky

Kde sa používajú vápenno-cementové omietky?

 • na tejto podstránke vám prezentujeme interiérové omietky taktiež nazývané aj vnútorné omietky
 • produkt od spoločnosti BAUMIT, ktorý naša spoločnosť spracúva, je strojová omietka MPI 25 určená na strojové omietanie primárne v interiéroch domov
 • vhodná použiť do všetkých vnútorných priestorov: vrátane kuchýň, kúpeľní a tiež priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením

Aká je hrúbka nanášanej vrstvy omietky?

 • odporúčaná vrstva nanášania omietky sa pohybuje od 5 mm do 15 mm, čiže priemer je 10 mm
 • maximálna vrstva nanášania omietky je do 30 mm pri nerovnostiach
 • lokálne nanesenie omietky okolo 5 mm je prípustná miera, ktorú však nie je dobré prekračovať
 • naopak prekročenie optimálnej hrúbky 10 mm až 15 mm až do maximálnej hrúbky 30 mm má za následok zvyšovanie nákladov

 

Ako vyzerajú vnútorné omietky?

 • omietka je mierne zrnitá s hrúbkou zrna 0,6 mm
 • zrnitosť vnútorných omietok a rozloženie zrna býva na hotovej stene rôzne, čo znamená že zrno sa nedá uložiť so 100% pravidelnosťou
 • konečný vzhľad omietok po ich vyzretí sa dá aj napriek jednej zrnitosti ešte upraviť, ako na to, vám radi povieme po realizácií

 

Ako dlho schnú a zrejú vnútorné omietky?

 • prvotnou fázou po nastriekaní strojových omietok je ich schnutie v závislosti od počasia 1030 dní
 • počas doby schnutia je však možné robiť ďalšie stavebné práce ako položenie podlahového polystyrénu a kúrenia
 • spracovanie poteru, keďže sa jedná o mokrý proces, sa odporúča ihneď po dokončení omietok, tak aby schnutie prebiehalo súbežne
 • sadrokartón a práce spojené so suchou výstavbou sa odporúča realizovať po dobe uschnutia omietok, vzhľadom na vlhkosť uvoľňujúcu sa do priestoru
 • úplné vyzretie omietok taktiež závisí od počasia a ročného obdobia ale spravidla je to 6090 dní
 • maľovanie stien je vhodné až po uplynutí doby úplného vyzretia, inak sa môžu prejaviť nežiaduce účinky na samotnej maľbe

Aké sú výhody vnútorných strojových vápenno-cementových omietok?

 • vápenno-cementové omietky majú veľkú univerzálnosť a z dlhodobého hľadiska sú overené časom a mnohými spokojnými zákazníkmi
 • vhodná pre väčšinu stavieb
 • kvalita prevedenia za prijateľnú cenu
 • priedušná
 • mierne odolná voči plesniam
 • vyššia odolnosť voči poškodeniu

Aké sú nevýhody vnútorných strojových vápenno-cementových omietok?

 • nevhodná na priame nasvecovanie, alebo svetelné efekty
 • horšia svojpomocná opraviteľnosť pri lokálnom poškodení

 

Ako pripraviť podklad?

Podklad musí byť:
 • suchý, pevný, nosný, nezamrznutý a stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc
 • zbavený nečistôt, prachu, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu omietok
 • dostatočne drsný a tiež rovnomerne nasiakavý
Podklad nesmie byť:
 • vodovzdorný

Ako pripraviť stavbu - stavenisko pred realizáciou omietok?

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 400 V a istením 25B, koncovka 32A - 3 fázy (päťkolík)
 • spevnená prístupová cesta pre nákladné auto s hydraulickou rukou
 • stavenisko musí byť uzatvorené, čo znamená: mať osadené okná, vchodové dvere, garážovú bránu a vhodné je taktiež podbitie strechy
 • osadené všetky vodoinštalácie a elektroinštalácie
 • domurovať a vyspraviť všetky chýbajúce časti muriva