Čo je vápenno-cementová omietka?

 • ide o spôsob aplikovania omietok z priemyselne vyrábanej suchej zmesi pre strojové spracovanie
 • strojová omietka obsahuje presne stanovený pomer prísad ako sú: vápenný hydrát, cement, piesky, perlit, prísady, ktoré zabezpečujú pevnosť a súdržnosť omietky

 

Použitie

 • vhodná použiť do všetkých vnútorných priestorov: vrátane kuchýň, kúpeľní a tiež priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením

 

Hrúbka vrstvy nanášanej omietky

 • odporúčaná vrstva 10 mm
 • maximálna vrstva do 30 mm pri nerovnostiach

 

Vzhľad omietky

 • omietka je mierne zrnitá s hrúbkou zrna 0,6 mm

 

Výhody

 • univerzálnosť, vhodná pre väčšinu stavieb
 • kvalita prevedenia za prijateľnú cenu
 • priedušná
 • mierne odolná voči plesniam
 • vyššia odolnosť voči poškodeniu

 

Nevýhody

 • nevhodná na priame nasvecovanie, alebo svetelné efekty
 • horšia svojpomocná opraviteľnosť pri lokálnom poškodení

 

Ako pripraviť podklad?

Podklad musí byť:
 • suchý, pevný, nosný, nezamrznutý a stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc
 • zbavený nečistôt, prachu, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu omietok
 • dostatočne drsný a tiež rovnomerne nasiakavý
Podklad nesmie byť:
 • vodovzdorný

 

Príprava staveniska

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 400 V a istením 25B, koncovka 32A - 3 fázy (päťkolík)