Strojové cementové potery

FUNKCIA POTERU

Poter v miestnosti v prvom rade slúži ako finálna podkladová vrstva podlahy. Musí tak spĺňať rad podmienok ako tvrdosť, pevnosť, odolnosť, rovnosť, elasticita (pri podlahovom kúrení) a to tak, aby s položením dlažby, plávajúcej podlahy alebo iných podlahových krytín bol dokonale pochôdzny.

VÝBER POTERU

Pre tieto vlastnosti je preto najčastejšie realizovaný klasický cementový (betónový) poter s dlhou životnosťou, veľkou zaťažiteľnosťou, odolnosťou a stálosťou voči vode, vlhkosti a opotrebeniu. Zmiešaním cementu, vody, štrku a plastifikátoru (ztekucujúca prísada) sa získava zmes v ktorej počas tvrdnutia dochádza k fyzikálno - chemickým procesom tvoriacim jeho požadované vlastnosti.

  • RÝCHLE STROJOVÉ SPRACOVANIE MATERIÁLU        
  • RÝCHLE STROJOVÉ NANÁŠANIE
  • VYSOKÁ ROVINNOSŤ PODLAHY
  • ZAŤAŽITEĽNOSŤ
  • ODOLNOSŤ
  • PEVNOSŤ

Proces tvorby betónového poteru sa začína až priamo na stavbe – tvorením betónovej zmesy v strojovom zariadení, ktorým sa následne poter, ešte v polosuchom stave pomocou čerpadla ,,leje,, na zem a nakoniec ručne uhládza do roviny , príp. iných spádov podľa potreby s krajnými dilatáciami. Po zahladení sa v prvých dňoch (po 24 h) udržiava poter vlhký polievaním aby nevyschol ešte pred dostatočným vytvrdnutím. Vlhký zreje 7 - 10 dní aby bol základne pochôdzny a po 30 dňoch zrenia pripravený na akúkoľvek záťaž.

POTERY FIORANO

So zabezpečovaním realizácie kvalitných betónových poterov máme rozsiahle skúsenosti. Pracujeme s plnou dôverou voči materiálom a technológiám, ktoré sú k tomu využívané a taktiež voči zručným majstrom tohto remesla, ktorí neraz dokážu skoro aj nemožné.

Kontaktujte nášho obchodného zástupcu, ktorí Vám rád poradí a naplánuje si cestu k Vám na obhliadku priestorov.

.

.