Čo je cementový poter?

 • zmiešaním cementu, vody, jemného štrku s frakciou 0-4mm, plastifikátoru a mikroarmovacieho vlákna sa získava zmes v ktorej počas tvrdnutia dochádza k fyzikálno-chemickým procesom tvoriacim požadované vlastnosti. Táto vzniknutá takzvaná zavädnutá zmes sa prečerpá pomocou kompresora na mieste realizácie
 • poter slúži v miestnosti v prvom rade ako jedna z finálnych vrstiev pred položením podlahovej krytiny
 • odporučený typ poteru je dôležité vždy skonzultovať s výrobcom podlahového kúrenia alebo firmou, ktorá realizuje podlahové kúrenie
 • poter musí podľa určených noriem spĺňať fyzikálne vlastnosti ako tvrdosť a rovinnosť

 

Kde sa používa cementový poter? 

 • vhodný do všetkých obytných priestorov vrátane garáží
 • vhodný do polyfunkčných budov a komerčných priestorov s nízkou frekvenciou pohybu ľudí
 • nevhodný do výrobných hál

 

Ako vyzerá cementový poter?

 • poter má mať rovný povrch - po meraní vodováhou s maximálnou odchýlkou 2mm (+ -) na oboch stranách vodováhy
 • poter môže obsahovať drobné praskliny tzv. vlásočnice, ktoré neznižujú kvalitu poteru
 • poter vzhľadom na to, že sa jedná o materiál, ktorý zreje môže meniť svoje fyzikálne vlastnosti ako pohyb na dilatáciach (hore a dole) alebo ohyb v kútoch miestností
 • konečný a teda finálny povrch, ktorý sa aplikuje pred pokládkou podlahovej krytiny je nivelácia samonivelizačnou stierkou alebo výlevkou

 

Aká je hrúbka nanášanej vrstvy?

 • hrúbka sa mení od miesta použitia napr. obytný priestor 4-6cm, garáž 6-10cm

 

Aké sú výhody cementového poteru?

 • cementový poter je možné realizovať na takmer všetky typy podlahového kúrenia
 • výnimkou môžu byť niektoré elektrické podlahové kúrenia čo je však veľmi zriedkavé
 • rýchle strojové spracovanie a nanášanie materiálu
 • vhodný aj pre garáže a vlhké priestory
 • vysoká rovinnosť podlahy
 • zaťažiteľnosť, odolnosť, pevnosť
 • stálosť voči vode a vlhkosti
 • dlhá životnosť

 

Aké sú nevýhody cementového poteru?

 • cementový poter môže mať dlhší nábeh vykurovania pri prvotnom spustení kúrenia
 • odovzdávanie tepla môže vo veľmi malom množstve zaostávať napríklad za anhydritovými potermi

 

Ako pripraviť stavbu - stavenisko pred realizáciou poteru?

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 230 V
 • vyčleniť miesto pre zloženie sypaného materiálu a manipuláciu s ním