Čo je cementový poter?

Zmiešaním cementu, vody, jemného štrku s frakciou 0-4mm, plastifikátoru a mikro-armovacieho vlákna sa získava zmes v ktorej počas tvrdnutia dochádza k fyzikálno-chemickým procesom tvoriacim požadované vlastnosti. Táto vzniknutá takzvaná zavädnutá zmes sa prečerpá pomocou kompresora na mieste realizácie

Poter slúži ako jedna z podkladových vrstiev pred položením podlahovej krytiny. Niektoré krytiny vyžadujú nivelizačnú stierku ktorá sa aplikuje na cementové potery.

Aká je cena?

Cena sa mení vzhľadom na nanášanú vrstvu poteru.

Konkrétnu cenu pre vašu stavbu sa vám pokúsime vždy vypočítať čo najpresnejšie.

Zašlite nám spolu s rozmermi projektovú dokumentáciu vo formáte PDF cez náš kontaktný formulár alebo mailom.

Kde sa používajú cementové potery?

Vhodný do všetkých obytných priestorov ako kuchyne, obývačky, spálne, komory, chodby a detské izby vrátane garáží a terás.

Vhodný do polyfunkčných budov a komerčných priestorov s nízkou frekvenciou pohybu ľudí.

Nevhodný do výrobných hál s vyššou záťažou, napríklad v miestach kde sa požívajú vysoko-zdvyžné vozíky.

Ako vyzerajú cementové potery?

Poter má mať rovný povrch – po meraní 2m vodováhou s maximálnou odchýlkou 2mm (+ -) na oboch stranách vodováhy.

Cemetový poter môže obsahovať drobné praskliny tzv. vlásočnice, ktoré neznižujú kvalitu poteru.

Poter vzhľadom na to, že sa jedná o materiál, ktorý zreje môže meniť svoje fyzikálne vlastnosti ako pohyb na dilatáciach smerom (nahor a nadol) alebo ohyb v kútoch miestností.

Konečný a teda finálny povrch, ktorý sa aplikuje pred položením podlahovej krytiny je nivelácia samonivelizačnou stierkou alebo výlevkou.

Aká je vrstva zhotovenia cementového poteru?

Odporúčaná vrstva zhotovenia cementového poteru je 40 až 60mm v obytných priestoroch. V garáži je potrebné cementový poter zhotoviť vo väčšej hrúbke a to 60 až do 100mm, ale bežná postačujúca vrstva je 80mm.

V prípade zhotovenia poterov na podlahové kúrenie je potrebné vedieť ako na to. Viac užitočných informácii si môžete prečítať v časti stavebné poradenstvo, alebo nás kontaktujte.

Man in Black and White Plaid Dress Shirt Holding White Paper

Čo je potrebné vedieť pred realizáciou poterov?

  • Technologický postup, plánovanie
  • Správna príprava podkladu
  • Príjazdová cesta
  • Debniace práce
  • Okná a dvere

Na čo nezabudnúť po realizácii poterov.

  • Schnutie a zrenie
  • Ako vykurovať
  • Ako na praskliny
  • Realizácia podlahových krytín
Person Standing on Hand Rails With Arms Wide Open Facing the Mountains and Clouds

Aké sú výhody strojových cementových poterov?

Cementový poter je možné realizovať na takmer všetky typy podlahového kúrenia.

Rýchle strojové spracovanie a nanášanie materiálu.

Vhodný aj pre garáže a terasy.

Cementové potery sa dajú spracovať do veľmi presnej roviny.

Dobrá zaťažiteľnosť, odolnosť, pevnosť a dlhá životnosť

Aké sú nevýhody strojových cementových poterov?

Výnimkou môžu byť niektoré elektrické podlahové kúrenia čo je však veľmi zriedkavé

Cementový poter môže mať dlhší nábeh vykurovania pri prvotnom spustení kúrenia, čo však nie je žiadny problém.