Strojová sadrová omietka
BAUMIT Ratioglatt
od 15,00€
za 1m2 bez DPH
Regulátor nasiakavosti
GRUND
od 2,00€
za 1m2 bez DPH

Pre nasiakavé povrchy napr. YTONG, PORFIX

Betonkontakt - separačný kotviaci náter
GRUND
od 2,70€
za 1m2 bez DPH

Pre menej nasiakavé povrchy napr. BETON

Sklotextilná mriežka / sieťka
VERTEX
od 2,70€
za 1m2 bez DPH

Čo je sadrová omietka?

 • ide o spôsob aplikovania omietok z priemyselne vyrábanej suchej omietkovej zmesi na vápenno-sadrovom základe, ktorý je zložený zo sadry, vápenného hydrátu, *perlitu, jemných pieskov a prísad. Sadrová omietka má pomerne hladký *gletovaný povrch pre váš dom či byt.
 • *perlit – je izolačný materiál, jemne granulovaný rovnakej veľkosti
 • *gletovať – vyhladiť povrch nanesenej hmoty za pomoci oceľového hladítka

 

Kde sa používa sadrová omietka?

 • vhodná na murované steny, betón a všetky bežné stavebné materiály. Určená na omietanie v interiéri, vrátane obytných priestorov ako kuchyne, spálne, obývacie izby a tiež miestností, ktoré majú mierne vlhkostné zaťaženie.

 

Ako vyzerá sadrová omietka? 

 • omietka má hladký povrch s hrúbkou zrna 1 mm
 • omietka aj napriek hladkému povrchu nie je úplne dokonalá nakoľko sú v nej póry, ktoré vznikajú prirodzeným schnutím a zrením omietky
 • v prípade dosiahnutia dokonalého povrchu stien je bezpodmienečne potrebné zvoliť stierku ako konečnú aplikačnú vrstvu na stenu

 

Hrúbka vrstvy nanášanej omietky

 • minimálna vrstva je 10 mm
 • maximálna vrstva je 25 mm v jednej vrstve

 

Aké sú výhody sadrovej omietky? 

 • hladký povrch
 • na omietkach sa prach usádza v menšom množstve
 • jednoducho a ľahko opraviteľné a to aj lokálne
 • vďaka svojej pórovitosti dokáže za určitých podmienok zadržať a naopak uvoľniť vlhkosť v miestnosti
 • keďže zadržiava vlhkosť poskytuje akúsi protipožiarnu ochranu, nakoľko nie je horľavá

 

Aké sú nevýhody sadrových omietok? 

 • nie je vhodná do nevetraných alebo tmavých miestností so zvýšenou vlhkosťou
 • nevhodná do fajčiarskych priestorov
 • nevhodná do priestorov, ktoré nie sú vybavené rekuperáciou vzduchu
 • nevhodná pre špeciálne nasvecovanie stien alebo podobné efekty

 

Ako pripraviť podklad?

 • pred aplikáciou sa musí vždy naniesť regulátor nasiakavosti, kvôli lepšej priľnavosti materiálu na murivo
Podklad musí byť:
 • nosný, bez uvoľňujúcich sa častí
 • zbavený nečistôt, prachu, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu omietok
 • dostatočne drsný a tiež rovnomerne nasiakavý
Podklad nesmie byť:
 • vodovzdorný

 

Ako pripraviť stavbu - stavenisko pred realizáciou omietok? 

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 400 V a istením 25B, koncovka 32A - 3 fázy (päťkolík)

 

Cena strojovej sadrovej omietky a doplnkov.