Abandoned Dirty Old House

Čo je sanačná omietka?

Je priemyselne vyrábaná suchú zmes, zloženú z cementu, vápenného hydrátu, pieskov a prísad, ktorá má zníženú nasiakavosť. Najčastejším problémom ktorý sa môže vyskytnúť či už v nových alebo starých budovách je vlhkosť. Keďže vlhkosť permanentne narúša štruktúru muriva a pri nesprávne zvolenom type omietacieho materiálu aj samotnú omietku, je dôležité použiť práce sanačnú omietku.

Pred realizáciou je potrebné najskôr znížiť alebo odstrániť vlhkosť v murive. Pri výskyte solí alebo výkvetov na murive je dobré použiť penetráciu, a to Baumit antisulfát pod sanačné omietky. Ak je to nevyhnutné je dobré aplikovať pred sanačnými omietkami aj izolačnú omietku spolu so sanačným prednástrekom Baumit Sanova Vorspritz.

Po týchto krokoch sa nanáša samotná sanačná omietka s vyššou pevnosťou a trasová sanačná omietka ako finálna vrstva určená pre maľovanie. Ak však vyžadujeme hladší povrch je potrebné naniesť ešte jednu vrstvu a to Baumit Sanova Fino. Pri maľovaní je dôležité použiť špeciálnu farbu na sanačné omietky Sanova Color alebo podobnú ako napr. Klima Color.

Aká je cena?

Cena sa mení vzhľadom na typ muriva a nanášanú vrstvu omietky na murivo.

Konkrétnu cenu pre vašu stavbu sa vám pokúsime vždy vypočítať čo najpresnejšie.

Zašlite nám spolu s rozmermi projektovú dokumentáciu vo formáte PDF cez náš kontaktný formulár alebo mailom.

Brown Concrete Floor

Kde sa používajú sanačné omietky?

sanačné omietky sú odporúčané na murivo v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, je však možné ich použiť aj pri vlhkom a soľami poškodenom podklade. Nesmieme pri tom zabudnúť na zamedzenie nadmernej tvorby vlhkosti.

v prípade väčšieho výskytu vlhkosti je potrebné použiť izolačnú omietku

Ako vyzerá sanačná omietka?

Sanačná omieta je špeciálna omietka určená pre priestory s vyšším výskytom vlhkosti, a teda nie je zameraná na vzhľad ale na funkčnosť.

Sanačná omietka ako napríklad Baumit SANOVA S so zrnitosťou cca 2mm vyzerá skôr drsnejšie, avšak je možné na ňu aplikovať Baumit SANOVA FINE so zrnitosťou 0,6mm.

Aká je hrúbka nanášanej vrstvy omietky?

Odporúčaná vrstva nanášania omietky sa u sanačných omietok líši. Individuálne to závisí od zavlhnutia muriva a stavu muriva v akom sa nachádza. Vždy je potrebná obhliadka a zmeranie vlhkosti muriva.

Man in Black and White Plaid Dress Shirt Holding White Paper

Čo je potrebné vedieť pred realizáciou omietok?

  • Technologický postup, plánovanie
  • Príjazdová cesta
  • Murárske práce
  • Okná a dvere
From above of opened notebook with blank sheet near silver pen composed with fragrant cup of hot espresso placed on wooden table

Na čo nezabudnúť po realizácii omietok.

  • Schnutie a zrenie
  • Ako vykurovať
  • Ako na praskliny
  • Realizácia poterov
  • Kedy maľovať
  • Realizácia sadrokartónu

Aké sú výhody sanačných omietok?

Sanačné omietky sú výborným riešením pre pivnice, staršie domy a miesta s mierne zvýšenou vlhkosťou.

Sanačná omietka je odolná voči miernej vlhkosti.

Omietka je odolnejšia voči tvorbe výluhov solí.

Omietka je priedušná, čo zabezpečuje rýchlejšie odvádzanie vlhkosti z muriva do priestoru.

Keďže omietka tzv. dýcha, je menšia pravdepodobnosť tvorby plesní.

Vzhľadom na trvácnosť je vhodným ekonomickým riešením.

Aké sú nevýhody sanačných omietok?

Počiatočná investícia je vyššia.