Čo je sanačná omietka?

 • ide o priemyselne vyrábanú suchú zmes, zloženú z cementu, vápenného hydrátu, pieskov a prísad, ktorá má zníženú nasiakavosť
 • jedným z problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v budovách či už starých alebo nových je vlhkosť
 • vlhkosť permanentne narúša štruktúru muriva a pri nesprávne zvolenom type omietacieho materiálu aj samotnú omietku
 • pred realizáciou je potrebné najskôr znížiť alebo odstrániť vlhkosť v murive
 • pri výskyte solí alebo výkvetov na murive je dobré použiť penetráciu antisulfát pod sanačné omietky
 • ak je to nevyhnutné je dobré aplikovať pred sanačnými omietkami aj izolačnú omietku spolu so sanačným prednástrekom (Sanova Vorspritz)
 • po týchto krokoch sa nanáša samotná sanačná omietka s vyššou pevnosťou a trasová sanačná omietka ako finálna vrstva určená pre maľovanie
 • pri maľovaní je dôležité použiť špeciálnu farbu na sanačné omietky Sanova Color alebo podobnú ako napr. Klima Color

Kde sa používajú sanačné omietky?

 • sanačné omietky sú odporúčané pri ošetrení vlhkého muriva
 • je možné ich použiť aj pri vlhkom a soľami poškodenom podklade
 • v prípade väčšieho výskytu vlhkosti je potrebné použiť izolačnú omietku

 

Ako vyzerá sanačná omietka?

 • maximálna veľkosť zrna je 2 mm (Sanova S)
 • finálna omietka pohľadová omietka je tzv. trasová omietka ktorá však nemusí mať rovnakú veľkosť zrna

 

Aká je hrúbka vrstvy nanášanej omietky?

 • hrúbka nanášanej omietky pri starých budovách môže byť väčšia preto sa používa na vyspravenie sanačná omietka Sanova S ktorá sa môže nanášať v hrubších vrstvách
 • sanačná omietka Sanova MonoTrass WTA sa nanáša ako finálna vrstva v menšom množstve

 

Aké sú výhody sanačnej omietky? 

 • vyššia odolnosť voči mechanickému zaťaženiu
 • vysoká životnosť
 • praktické a hospodárne riešenie
 • odolná voči vlhkosti
 • odolná voči soliam

 

Aké sú nevýhody sanačnej omietky? 

 • počiatočné náklady na omietku sú vyššie, ale v porovnaní s životnosťou je omietka v podobnej cene

 

Ako pripraviť podklad?

Podklad musí byť:
 • pevný, nosný, nezamrznutý a stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc
 • zbavený nečistôt, prachu, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu omietok
 • dostatočne drsný a tiež rovnomerne nasiakavý
Podklad nesmie byť:
 • vodovzdorný

 

Ako pripraviť stavbu - stavenisko pred realizáciou omietok? 

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 400 V a istením 25B, koncovka 32A - 3 fázy (päťkolík)