Strojová vápenná omietka
BAUMIT KLIMA WHITE
od 13,00€
za 1m2 bez DPH
Regulátor nasiakavosti
GRUND
od 2,00€
za 1m2 bez DPH

Pre nasiakavé povrchy napr. YTONG, PORFIX

Betonkontakt - separačný kotviaci náter
GRUND
od 2,70€
za 1m2 bez DPH

Pre menej nasiakavé povrchy napr. BETON

Sklotextilná mriežka / sieťka
VERTEX
od 2,70€
za 1m2 bez DPH

Čo je vápenná strojová omietka?

 • ide o priemyselne vyrábanú suchú vápennú ľahčenú omietku s hydraulickým spojivom. Má špeciálnu štruktúru mikropórov a prírodne bielu farbu. Vápenná omietka zabezpečí lepšiu reguláciu vlhkosti a príjemnú zdravú klímu vo Vašom interiéri.

 

Kde sa používa vápenná omietka?

 • vhodná na použitie do všetkých vnútorných priestorov, tiež vrátane priestorov s vyššou vlhkostnou záťažou ako kuchyne a kúpeľne
 • výborná na použitie v priestoroch v ktorých je potrebný rýchly príjem/výdaj vodnej pary z ovzdušia. Môže tvoriť aj podklad pre keramický obklad alebo pre stenové vykurovanie.

 

Aká je hrúbka nanášanej vrstvy omietky?

 • odporúčaná hrúbka nanesenej vrstvy je 15 mm
 • minimálna hrúbka nanesenej vrstvy je 10 mm
 • správne množstvo nanesenej omietky na stenu umožňuje v zime akumulovať teplo a naopak v lete pred ním chrániť

 

Ako vyzerajú vnútorné omietky?

 • hladený jemný povrch s veľkosťou zrna cca 0,6 mm

 

Aké sú výhody vnútorných vápenných omietok?

 • regulácia vnútornej klímy
 • veľmi funkčná v prechodných obdobiach, kedy vytvára príjemný pocit v miestnosti
 • minerálna omietka, bez obsahu škodlivín
 • zabezpečuje prirodzenú ochranu pred škodlivými mikroorganizmami a rastom plesní
 • vysoká paropriepustnosť
 • regulácia vnútornej klímy
 • nižšie náklady na vykurovanie

 

Nevýhody

 • vyššia počiatočná investícia, ktorá sa však časom vráti

 

Ako pripraviť podklad?

Podklad musí byť:
 • suchý, pevný, nosný, nezamrznutý a stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc
 • zbavený nečistôt, prachu, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu omietok
 • dostatočne drsný a tiež rovnomerne nasiakavý
Podklad nesmie byť:
 • vodovzdorný

 

Ako pripraviť stavbu - stavenisko pred realizáciou omietok?

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 400 V a istením 25B, koncovka 32A - 3 fázy (päťkolík)