Čo je vonkajšia vápenno-cementová omietka?

Strojová vápenno-cementová jednovrstvová omietka BAUMIT MPA 35 je zrnitá zmes, určená na omietanie.

Omietka sa aplikuje na steny a stropy z priemyselne vyrábanej suchej zmesi pre strojové spracovanie.

Strojová omietka obsahuje presne stanovený pomer prísad ako sú: vápenný hydrát, cement, piesky, perlit a prísady, ktoré zabezpečujú pevnosť a súdržnosť omietky.

Aká je cena?

Cena sa mení vzhľadom na typ muriva a nanášanú vrstvu omietky na murivo.

Konkrétnu cenu pre vašu stavbu sa vám pokúsime vždy vypočítať čo najpresnejšie.

Zašlite nám spolu s rozmermi projektovú dokumentáciu vo formáte PDF cez náš kontaktný formulár alebo mailom.

Kde sa používajú vonkajšie vápenno-cementové omietky?

Produkt MPA 35 od spoločnosti BAUMIT, ktorý naša spoločnosť spracúva, je omietka určená na strojové omietanie fasád primárne v exteriéroch domov.

Omietka MPA 35 je vhodná do takmer všetkých vonkajších priestorov.

Ako vyzerá exteriérová strojová omietka Baumit MPA 35?

Omietka so strednou zrnitosťou a hrúbkou zrna 1 mm.

Konečný vzhľad omietok po ich vyzretí sa dá aj napriek jemnej zrnitosti ešte upraviť, ako na to, vám radi povieme po realizácií.

Vonkajšia omietka Baumit MPA 35 určené na fasády ako podklad pod fasádne štrukturované farebné omietky sa nehladí do hladka, naopak ponecháva sa v drsnej štruktúre ako prípravný podklad pre ďalšie vrstvy finálnej fasády.

Na omietku Baumit MPA 35 je vhodné použiť tieto vrstvy: 1.stavebné lepidlo, 2.sklotextylná sieťka, 3.fasádna penetrácia, 4.fasádna štrukturovaná omietka. Viac sa dozviete v našom ďalšom článku o fasádnych štrukturovaných omietkach.

Brown Paper in Close Up Photography

Aká je hrúbka nanášanej vrstvy omietky?

Odporúčaná vrstva nanášania omietky sa pohybuje od 10 mm do 20 mm, čiže priemer je 15 mm.

Maximálna vrstva nanášania omietky je do 30 mm pri lokálnych nerovnostiach. Nie však celoplošne.

V prípade potreby celoplošného nanášania väčšej vrstvy omietky ako 15mm je potrebné zvoliť iný technologický postup. Viac informácii nájdete v našom článku, nové omietky na staré murivo.

Man in Black and White Plaid Dress Shirt Holding White Paper

Čo je potrebné vedieť pred realizáciou omietok?

  • Technologický postup, plánovanie
  • Príjazdová cesta
  • Murárske práce
  • Okná a dvere
From above of opened notebook with blank sheet near silver pen composed with fragrant cup of hot espresso placed on wooden table

Na čo nezabudnúť po realizácii omietok.

  • Schnutie a zrenie
  • Kedy pokračovať s fasádou
  • Ako na praskliny

Aké sú výhody strojových omietok?

Vápenno-cementové omietky majú veľkú univerzálnosť a z dlhodobého hľadiska sú overené časom a mnohými spokojnými zákazníkmi.

Vhodná pre väčšinu stavieb.

Kvalita prevedenia za prijateľnú cenu.

Omietka je difúzne otvorená čiže priedušná.

Mierne odolná voči plesniam. Nie je však vhodná do veľmi vlhkého prostredia.

Vyššia odolnosť voči poškodeniu.

Aké sú nevýhody strojových omietok?

Vonkajšia omietka je drahšia, náročnejšia na spracovanie a spotrebu materiálu.