Čo je fasádna omietka?

 • fasádna omietka alebo inak aj fasádna štruktúra, štrukturovaná omietka je zmes farebnej emulzie drobného kameniva s konkrétnou frakciou a tvarom kameniva ktorý určuje štruktúru
 • ide o zmes zloženú zo silikónovej emulzie, silikátov, alebo akrylátu a minerálnych plnív, organických spojív, farebných a bielych pigmentov, vlákien, prísad a vody
 • fasádna omietka spĺňa funkciu ochrany domov, polyfunkčných budov, alebo iných objektov postavených z murív

 

Čo je fasádna farba?

 • je farba určená na premaľovanie a opravy už hotovej fasády
 • fasádna farba je určená primárne na premaľovanie fasádnej štrukturovanej omietky maliarskym valcom
 • je dôležité si uvedomiť rozdiel medzi slovami FASÁDNA OMIETKA, FASÁDNA FARBA a VONKAJŠIA OMIETKA

Kde sa používa fasádna omietka a farba?

 • fasádna omietka a fasádna farba sa využíva najmä v exteriéri ako finálna fasáda domu
 • pri výbere fasádnej omietky je potrebné prihliadať na podklad na ktorý sa bude omietka alebo farba nanášať

 

Aké fasádne omietky poznáme?

 • fasádnu omietku rozdeľujeme na tri kategórie
 • RYHOVANÁ štruktúra s označením R (riefeln) inak aj slangovo pomenovaná ako trhaná
 • ŠKRABANÁ štruktúra s označením K (kratz) inak aj slangovo pomenovaná ako točená alebo hladená
 • JEMNÁ štruktúra
 • fasádna omietka je dostupná vo viacerých zrnitostiach zákazník si môže zvoliť hrúbku zrna: 1mm, 2mm, 3mm
 • 1 mm jemná štruktúra
 • 2 mm K škrabaná štruktúra
 • 3 mm K škrabaná štruktúra
 • 2 mm R ryhovaná štruktúra
 • 3 mm R ryhovaná štruktúra
 • je dôležité však spomenúť, že pri menšom zrne si podklad fasády vyžaduje vyššie nároky na rovinnatosť

 

Aké sú výhody?

 • univerzálnosť, vhodná pre väčšinu stavieb
 • ochrana fasády
 • paropriepustnosť
 • výber z veľkého množstva farebných odtieňov fasádnej farby

 

Aké sú nevýhody?

 • fasádna omietka nie je 100% izolačná, nie je vhodná pre priamy kontakt so zemnou vlhkosťou
 • podklad je potrebné vyspraviť špeciálnymi maltami a lepidlami, hydroizoláciou

 

Ako pripraviť podklad?

Podklad musí byť:
 • suchý, pevný, nosný a stabilný podklad bez nerovností
 • zbavený nečistôt, prachu, zvyškov starých náterov,
 • rovnomerne nasiakavý
 • ošetrený penetráciou
Podklad nesmie byť:
 • znečistený
 • zmrznutý
 • mokrý
 • z povrchovými nerovnosťami

.

Príprava staveniska

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 230 V a istením 25B
 • spevnená prístupová cesta