Čo je fasádna farebná štrukturovaná omietka, a aký je rozdiel medzi fasádnou farbou?

Častokrát si ľudia mýlia fasádnu omietku a fasádnu farbu. Jedná sa o dva rôzne produkty, i keď obidva sú určené na ošetrenie povrchu fasády.

Fasádna omietka a fasádna farba je zmes farebnej emulzie ktorá môže byť v silikónovej, silikátovej, akrylátovej a minerálnej variante plniva, organických spojív, farebných a bielych pigmentov, vlákien, prísad a vody. Do fasádnej omietky je naviac pridané drobné kamenivo s konkrétnou frakciou a tvarom kameniva ktorý určuje štruktúru.

V jednoduchosti, fasádna omietka sa nanáša stavebným hladítkom a fasádna farba sa maľuje valčekom alebo štetcom.

Aká je cena?

Cena sa mení vzhľadom na typ muriva a nanášanú vrstvu omietky na murivo.

Konkrétnu cenu pre vašu stavbu sa vám pokúsime vždy vypočítať čo najpresnejšie.

Zašlite nám spolu s rozmermi projektovú dokumentáciu vo formáte PDF cez náš kontaktný formulár alebo mailom.

Kde sa používajú fasádne omietky a farby?

Fasádna omietka a fasádna farba spĺňa funkciu ochrany domov, polyfunkčných budov, alebo iných objektov. Využíva najmä v exteriéri ako finálna fasáda domu.

Fasádne omietky sú určené primárne na systém zateplenia budov a vonkajšie vápenno-cementové omietky.

Fasádne farby sú určené najmä na maľovanie fasádnych omietok.

Ako vyzerá fasádna omietka a fasádna farba?

V prípade fasádnej farebnej štruktúrovanej omietky sa jedná o omietku ktorá sa rozdeľuje na 2 kategórie.

Ryhovaná R od slova riefeln a škrabaná K od slova kratz, ktorá sa používa asi najviac. Pri týchto typoch omietok sa požíva kameninové plnivo s rôznou frakciou, od najjemnejšej až po drsnú.

Fasádne omietky aj fasádne farby sú vyrábané v širokej škále farebných odtieňov ktoré sa miešajú presne podľa požiadavky zákazníka.

Brown Paper in Close Up Photography

Aká je vrstva nanášanej hrúbky omietky?

Fasádnu farebnú štrukturovanú omietku je možné nanášať iba v jednej vrstve, vzhľadom na to že jemnú omietku nie je možné prekrývať a vypĺňať s ňou nerovnosti. Hrúbka omietky sa pohybuje približne okolo 2 až 3 mm.

Fasádna farba sa nanáša na fasádnu omietku iba v prípade zmeny farebnosti a to v minimálne v dvoch vrstvách, čo záleží od svetlosti farebného podkladu.

Man in Black and White Plaid Dress Shirt Holding White Paper

Čo je potrebné vedieť pred realizáciou fasádnych omietok a farieb?

  • Technologický postup, plánovanie
  • Príjazdová cesta
  • Murárske práce
  • Okná a dvere
From above of opened notebook with blank sheet near silver pen composed with fragrant cup of hot espresso placed on wooden table

Na čo nezabudnúť po realizácii fasádnych omietok a farieb.

  • Terénne práce

Aké sú výhody fasádnych omietok a farieb?

Sú univerzálne a vhodné na takmer každú stavbu..

Omietka je difúzne otvorená čiže priedušná a zároveň odolná voči vplyvom počasia.

Veľká farebná škála ponúkaných odtieňov.

Aké sú nevýhody strojových omietok?

Nevhodná na priame nasvecovanie, alebo svetelné efekty.

Nie je však vhodná do veľmi vlhkého prostredia ako napríklad sokel budovy kde dochádza k priamemu kontaktu s vodou. Omietka dokáže odolávať iba vzdušnej dočasnej vlhkosti ktorá vzniká napríklad pri daždi.