Rozsah našich služieb pozostáva z hlavnej ponuky:

 - vápenno cementové strojové omietky

 - sádrové strojové omietky

 - cementové potery

 - zateplovacie systémy

 - fasády

 

POSTUP SPOLUPŔACE

Súčasťou každej služby o ktorú u nás prejavíte záujem, je OBHLIADKA miesta realizácie a následne spracovanie a zaslanie prehľadnej CENOVEJ PONUKY na váš email. Obhliadnutie priestorov je nevyhnutné najmä v prípade záujmu o strojové omietky alebo zateplovací systém, kedy je cena závislá od viacerých faktorov, ktoré vplývajú na výber a spotrebu materiálov alebo rozsah a náročnosť požadovaných stavebných činností (napr. podkladový materiál, technický stav stavby, dodatočné stavebné úpravy, rovnosť, terén, rozsah atď.). Bez prvotnej obhliadky miesta vám presnú cenu, ktorá je pre každého zákazníka ale i pre nás veľmi dôležitá, zťažka určíme a budeme sa pohybovať len v rozpätí bežných cien od - do, čo môže v zásade spraviť rozdiel aj pár stoviek eur.

Samozrejmosťou pri jednaní s nami je aktívna komunikácia a ústretové KONZULTÁCIE s každým zákazníkom v priebehu celej realizácie služieb a to od momentu prvého stretnutia sa na stavbe až po odovzdanie kľúčov. Zákazníkovi ochotne podávame jasné a zrozumiteľné informácie.

 

CENA

Každé obhliadnutie priestorov, zaslanie cenovej ponuky a akékoľvek poskytnutie informácií (telefonicky, písomne,ústne) je u nás BEZPLATNÉ. Zákazník platí až za iba reálne vykonanú prácu alebo dodaný tovar.

Pre viac informácií nás stačí kontaktovať na tel. čísle 0949 335 643.