Strojové vápenno-cementové omietky

Cena za 1 m2 je od 9,50€
 • cena je za hrúbku vrstvy 1 cm
 • v cene sú započítané okenné a rohové profily, drevené debnenie dverných otvorov
 • v cene je započítané zakrývanie okien, dverí a garážových brán
 • cena sa môže meniť individuálne vzhľadom na stav muriva
 • cena je za prácu a materiál

pozrieť viac

Strojové vápenné omietky KLIMA

Cena za 1 m2 je od 12,50€ 
 • cena je za hrúbku vrstvy 1,5 cm
 • v cene sú započítané okenné a rohové profily, drevené debnenie dverných otvorov
 • v cene je započítané zakrývanie okien, dverí a garážových brán
 • cena sa môže meniť individuálne vzhľadom na stav muriva
 • cena je za prácu a materiál

pozrieť viac

 

Strojové sadrové omietky

Cena za 1 m2 je od 13,70€ 
 • cena je za hrúbku vrstvy 1 cm
 • v cene je započítaná penetrácia regulátorom nasiakavosti
 • v cene sú započítané okenné a rohové profily, drevené debnenie dverných otvorov
 • v cene je započítané zakrývanie okien, dverí a garážových brán
 • cena sa môže meniť individuálne vzhľadom na stav muriva
 • cena je za prácu a materiál

pozrieť viac

Strojové barytové omietky proti RTG žiareniu

Cena za 1 m2 je od 65,00€
 • cena je za hrúbku vrstvy 1 cm
 • presná cena u omietok sa počíta podľa výstupného žiarenia RTG zariadenia
 • na presné vyhotovenie hrúbky omietky je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu
 • v cene sú započítané okenné a rohové profily, drevené debnenie dverných otvorov
 • v cene je započítané zakrývanie okien, dverí a garážových brán
 • cena sa môže meniť individuálne vzhľadom na stav muriva
 • cena je za prácu a materiál

pozrieť viac

Strojové sanačné omietky

Cena za 1 m2 je od 14,50€
 • cena je za hrúbku vrstvy 1 cm
 • presná cena omietky sa odvíja od stupňa zavlhnutia muriva a hrúbky vrstvy
 • v cene sú započítané okenné a rohové profily, drevené debnenie dverných otvorov
 • v cene je započítané zakrývanie okien, dverí a garážových brán
 • cena sa môže meniť individuálne vzhľadom na stav muriva
 • cena je za prácu a materiál

pozrieť viac

Strojové cementové potery

Cena za 1 m2 je od 13,00€
 • cena je za hrúbku vrstvy do 6 cm
 • v cene je započítané výstuž mikroarmovacieho vlákna, plastifikátor a mirelónové dilatácie
 • cena sa môže meniť individuálne vzhľadom na stav podkladu
 • cena je za prácu a materiál

pozrieť viac

Maľovanie stien

Cena za 1 m2 je od 2,90 €
 • štandardná biela farba
Cena za 1 m2 je od 3,50 €
 • žiarivo biela farba
 • v cene je zahrnuté: práca, penetrácia a farba na maľovanie
 • doprava na miesto určenia podľa cenníka

Vonkajšie strojové vápenno-cementové omietky

Cena za 1 m2 je od 17,00€
 • cena je za hrúbku vrstvy 1 - 2 cm do výšky 3 m
 • v cene sú započítané okenné a rohové profily, drevené debnenie dverných otvorov
 • v cene je započítané zakrývanie okien, dverí a garážových brán
 • cena sa môže meniť individuálne vzhľadom na stav muriva
 • cena je za prácu a materiál

Penetrácie a armovanie

Cena za 1 m2 je 1,70 €
 • penetrácia regulátorom nasiakavosti
 • napr. pórobetón alebo iný nasiakavý povrch
 • cena je za prácu a materiál
Cena za 1 m2 je 2,70 €
 • piesková penetrácia
 • napr. betón alebo iný hladký povrch
 • cena je za prácu a materiál
Cena za 1 m2 je 2,00 €
 • fasádna penetrácia
 • napr. na zateplenie alebo iný povrch pod fasádnu štrukturovanú omietku
 • cena je za prácu a materiál
Cena za 1 m2 je 2,70 €
 • sklotextilná mriežka (mikroarmovacia sieťka)
 • napr. na armovanie, spevnenie čiže vystuženie omietkových zmesí
 • cena je za prácu a materiál

Doprava

Cena za 1 km je 0,90€
 • OSOBNÉ AUTO
Cena za 1 km je 1,50€
 • NÁKLADNŃÉ AUTO DO 3,5t
Cena za 1 km je 2,50€
 • NÁKLADNŃÉ AUTO NAD 3,5t
 • konkrétnu cenu vypracujeme na mieru každému zákazníkovi

Termovízne meranie

Cena za 1 hod je 30 €
 • termovízne meranie
Cena za 1 kus 3€
 • foto z termovíznej kamery
 • doprava na miesto merania podľa cenníka

Prenájom lešenia

Cena za 1 m2 na 1 deň je 0,20 €
 • prenájom lešenia
Cena za 1 m2 je 3,50 €
 • montáž + demontáž lešenia
 • doprava na stavbu podľa cenníka
 • konkrétnu cenu vypracujeme na mieru každému zákazníkovi

Podlahový polystyrén XPS 340 kPa extra tvrdený

Cena na vyžiadanie 
 • minimálny odber je 5m3

pozrieť viac

Zateplenie fasády domov

Cena za 1 m2 je od 55,00€
 • cena je za hrúbku vrstvy zateplenia polystyrénom 20 cm a fasádnou štruktúrovanou omietkou BAUMIT SILIKON TOP
 • toto je cena za jeden z vybraných najbežnejších typov zateplenia
 • na presnú hrúbku zateplenia a výber omietky vám vypracujeme cenovú ponuku
 • v cene sú započítané okenné a rohové profily
 • v cene je započítané zakrývanie okien, dverí a garážových brán
 • cena sa môže meniť individuálne vzhľadom na stav muriva
 • cena je za prácu a materiál

pozrieť viac


 

 • Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH platné od 11.8.2022.
 • Konkrétnu cenovú ponuku pre FO a PO vypracujeme presnejšie na základe obhliadky a projektovej dokumentácie.

 

Ako si ľahko objednať

Kontakt
 • kontaktujte nás na telefónnom čisle 0949 335 643
Termín obhliadky
 • dohodnite si termín obhliadky a osobného stretnutia, radi s vami preberieme podrobnosti k realizácii
Projektová dokumentácia
 • pripravte si projektovú dokumentáciu vo formáte PDF ktorú nám zašlete na adresu stavba@fiorano.sk
Cenová ponuka
 • vypracujeme cenovú ponuku, ktorú budeme radi keď s nami dodatočne prekonzultujete
Termín realizácie
 • dohodnite si termín realizácie ideálne minimálne 1-2 mesiace vopred
Realizácia
 • keďže veríme že budete spokojný, budeme sa tešiť na vaše odporúčania