Cenník je platný od 1.3.2024

Vnútorné omietky | Potery, betónyZateplenie | Vonkajšie a fasádne omietky | Sadrokartóny | Maľovanie | Armovanie, penetrácie | Termovízne meranie | Lešenie | Doprava

Ak v našom cenníku nebudete rozumieť niektorému z odborných pojmov, kontaktujte nás prosím telefonicky alebo mailom, radi vám pomôžeme.

Vnútorné omietky cena za m2

Pre murované stavby z keramickej tehly, pórobetónových tvárnic a monolitu.

 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy od 5mm do 15mm
 • paušálna cena za 200m2 je 2000€ bez DPH / 2400€ s DPH
 • Baumit MPI 25
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy od 5mm do 15mm
 • paušálna cena za 200m2 je 2000€ bez DPH / 2400€ s DPH
 • Baumit GROB PUTZ
 • omietky sú určené pre rekonštrukcie stien budov
 • omietka sa požíva ako podklad na spevnenie pre ďalšie vrstvy omietok
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy od 10mm do 20mm
 • paušálna cena za 200m2 je 2600€ bez DPH / 3120€ s DPH
 • Baumit KLIMA WHITE
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy od 5mm do 15mm
 • paušálna cena za 200m2 je 3000€ bez DPH / 3600€ s DPH
 • Baumit SANOVA
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy 10mm
 • paušálna cena za 20m2 je 1400€ bez DPH / 1680€ s DPH
 • Hasit RONTGENPUTZ
 • špeciálne omietky určené na tlmenie RTG žiarenia
 • určené pre zdravotnícke zariadenia
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy od 5mm do 15mm
 • paušálna cena za 200m2 je 3000€ bez DPH / 3600€ s DPH
 • Baumit RATIO GLATT
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy do 3 až 5mm
 • paušálna cena za 7m2 je 455€ bez DPH / 546€ s DPH
 • San Marco
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy do 3 až 5mm
 • paušálna cena za 7m2 je 490€ bez DPH / 588€ s DPH
 • San Marco
 • vyžiadať cenovú ponuku

Podlahové potery a izolačný betón cena za 1 m2

Vhodné na klasické vodné kúrenie ale aj na elektrický spôsob vykurovania.

 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy do 60mm
 • paušálna cena za 100m2 alebo 6m3 je 1500€ bez DPH / 1800€ s DPH
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy do 60mm
 • paušálna cena za 100m2 alebo 6m3 je 1500€ bez DPH / 1800€ s DPH
 • cena nad paušál za 1m3 je 150€ bez DPH / 180€ s DPH
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2 nad rámec paušálu
 • cena za prácu a materiál
 • cena položenia je za 1 vrstvu do 5cm
 • vyžiadať cenovú ponuku

Zateplenie rodinných domov cena za 1 m2

Pre každý typ stavby.

 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke zateplovacieho systému 20 až 50mm
 • fasádna farebná omietka Baumit SILIKON TOP
 • fasádna penetrácia Baumit PREMIUM PRIMER
 • fasádne lepidlo Baumit DUO CONTACT
 • fasádna armovacia mriežka VERTEX R117
 • fasádny polystyrén EPS 70
 • fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
 • fasádne zátky
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke zateplovacieho systému 50 až 100mm
 • fasádna farebná omietka Baumit SILIKON TOP
 • fasádna penetrácia Baumit PREMIUM PRIMER
 • fasádne lepidlo Baumit DUO CONTACT
 • fasádna armovacia mriežka VERTEX R117
 • fasádny polystyrén EPS 70
 • fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
 • fasádne zátky
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke zateplovacieho systému 100 až 150mm
 • fasádna farebná omietka Baumit SILIKON TOP
 • fasádna penetrácia Baumit PREMIUM PRIMER
 • fasádne lepidlo Baumit DUO CONTACT
 • fasádna armovacia mriežka VERTEX R117
 • fasádny polystyrén EPS 70
 • fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
 • fasádne zátky
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke zateplovacieho systému 150 až 200mm
 • fasádna farebná omietka Baumit SILIKON TOP
 • fasádna penetrácia Baumit PREMIUM PRIMER
 • fasádne lepidlo Baumit DUO CONTACT
 • fasádna armovacia mriežka VERTEX R117
 • fasádny polystyrén EPS 70
 • fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
 • fasádne zátky
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke zateplovacieho systému 20 až 50mm
 • fasádna farebná omietka Baumit SILIKON TOP
 • fasádna penetrácia Baumit PREMIUM PRIMER
 • fasádne lepidlo Baumit DUO CONTACT
 • fasádna armovacia mriežka VERTEX R117
 • fasádny polystyrén EPS 70
 • fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
 • fasádne zátky
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke zateplovacieho systému 50 až 100mm
 • fasádna farebná omietka Baumit SILIKON TOP
 • fasádna penetrácia Baumit PREMIUM PRIMER
 • fasádne lepidlo Baumit DUO CONTACT
 • fasádna armovacia mriežka VERTEX R117
 • fasádny polystyrén EPS 70
 • fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
 • fasádne zátky
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke zateplovacieho systému 100 až 150mm
 • fasádna farebná omietka Baumit SILIKON TOP
 • fasádna penetrácia Baumit PREMIUM PRIMER
 • fasádne lepidlo Baumit DUO CONTACT
 • fasádna armovacia mriežka VERTEX R117
 • fasádny polystyrén EPS 70
 • fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
 • fasádne zátky
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke zateplovacieho systému 150 až 200mm
 • fasádna farebná omietka Baumit SILIKON TOP
 • fasádna penetrácia Baumit PREMIUM PRIMER
 • fasádne lepidlo Baumit DUO CONTACT
 • fasádna armovacia mriežka VERTEX R117
 • fasádny polystyrén EPS 70
 • fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
 • fasádne zátky
 • vyžiadať cenovú ponuku

Vonkajšie a fasádne omietky cena za 1 m2

Pre murované stavby z keramickej tehly, pórobetónových tvárnic a monolitu.

 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • pri hrúbke vrstvy od 10mm do 20mm
 • paušálna cena za 150m2 je 2700€ bez DPH / 3200€ s DPH
 • Baumit MPA 35
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • hrúbka vrstvy záleží od zrnitosti cca 1mm až 2mm
 • paušálna cena za 100m2 je 1550€ bez DPH / 1860€ s DPH
 • Baumit SILIKON TOP
 • vyžiadať cenovú ponuku

Sadrokartóny cena za 1 m2

Pre rekonštrukcie a novostavby.

 • štandardný
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • paušálna cena za 100m2 je 3000€ bez DPH / 3600€ s DPH
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • zvýšená odolnosť voči vlhkosti
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • paušálna cena za 100m2 je 3300€ bez DPH / 3960€ s DPH
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • zvýšená odolnosť voči teplotám a požiarom
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • paušálna cena za 100m2 je 3300€ bez DPH / 3960€ s DPH
 • vyžiadať cenovú ponuku

Maľovanie cena za 1 m2

Všetkých typov omietok a sadrokartónov.

 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • paušálna cena za 150m2 je 525€ bez DPH / 630€ s DPH
 • 2 až 3 vrstvy maľby
 • penetrácia v cene
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • Baumit SILIKON COLOR
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • paušálna cena za 100m2 je 2300€ bez DPH / 2760€ s DPH
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • paušálna cena za 150m2 je 1650€ bez DPH / 1980€ s DPH
 • stierka je určená na vyhladenie hotových omietok
 • vyžiadať cenovú ponuku

Armovanie a penetrácie cena za 1 m2

Sú dôležitou súčasťou každej murovanej stavby.

 • Baumit GRUND
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • špeciálna penetrácia určená pre pórobetónové tvárnice
 • reguluje vlhkosť a minimalizuje praskanie omietok
 • vhodná pre tvárnice ako napr. YTONG, PORFIX
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • Baumit SUPER PRIMER
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • špeciálna penetrácia určená pre monolitické časti
 • zlepšuje priľnavosť omietky na povrch
 • vhodná pre monolitické povrchy
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • Baumit PREMIUM PRIMER
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • špeciálna penetrácia určená pre fasádne systémy
 • zlepšuje priľnavosť omietky na povrch
 • vhodná pre fasádne omietky
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • paušálna cena za 100m2 je 750€ bez DPH / 900€ s DPH
 • Baumit DUO CONTACT
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • VERTEX R85 modrá
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • určená na armovanie strojových omietok
 • vyžiadať cenovú ponuku
 • VERTEX R117 biela
 • cena za 1m2
 • cena za prácu a materiál
 • určená na armovanie fasádnych systémov
 • vyžiadať cenovú ponuku

Termovízne meranie cena za 1 hod, 1 kus

Zistíme všetky tepelné mosty.

Lešenie cena za 1 m2, 1 km

Vám požičiame, dovezieme a zmontujeme.

Doprava cena za 1 km

Dovezieme až k vám na stavbu.