Strojové cementové potery

Strojové cementové potery

Čo je cementový poter? Zmiešaním cementu, vody, jemného štrku s frakciou 0-4mm, plastifikátoru a mikro-armovacieho vlákna sa získava zmes v ktorej počas tvrdnutia dochádza k fyzikálno-chemickým procesom tvoriacim požadované vlastnosti. Táto vzniknutá takzvaná zavädnutá zmes sa prečerpá pomocou kompresora na mieste realizácie Poter slúži ako jedna z podkladových vrstiev pred položením podlahovej krytiny. Niektoré krytiny…

Polystyrén-betón, ľahký izolačný betón

Polystyrén-betón, ľahký izolačný betón

Čo je polystyrén-betón? Polystyrén-betón je ľahká izolačná betónová zmes s veľmi dobrými tepelnými vlastnosťami. Je to namiešaná ľahká zmes z polystyrénového granulátu, cementu, aditíva (spojovacia hmota granulátu) a vody. Aká je cena? Cena sa mení vzhľadom na nanášanú vrstvu izolačného betónu. Konkrétnu cenu pre vašu stavbu sa vám pokúsime vždy vypočítať čo najpresnejšie. Zašlite nám…