Čo je zateplenie fasády domu?

Ide o vonkajšiu (exteriérovú) ochranu muriva, ale aj celej budovy pred rôznymi vplyvmi počasia.

Zateplenie chráni pred teplým a horúcim počasím v lete a naopak pred chladným a mrazivým počasím v zime.

Pri kvalitnom zateplení je dôležité dodržať viaceré technologické postupy a dbať na detaily, ktoré nie je dobré nahrádzať lacnejším variantom.

Správne zhotovené zateplenie znamená nielen úspora na energiách, ale aj príjemná klíma v interiéri, dlhšia životnosť domu a v neposlednej rade pekný vzhľad.

Už sa len stačí rozhodnúť pre tých správnych zateplovačov z nášho tímu Fiorano .-).

Aká je cena?

Cena sa mení vzhľadom na typ muriva a nanášanú hrúbku zateplenia na podklad.

Konkrétnu cenu pre vašu stavbu sa vám pokúsime vždy vypočítať čo najpresnejšie.

Zašlite nám spolu s rozmermi projektovú dokumentáciu vo formáte PDF cez náš kontaktný formulár alebo mailom.

Prečo je vhodné zatepliť svoj dom?

Zateplenie sa môže použiť takmer na každej budove kde to dovoľujú technické parametre muriva.

Správne použitie zateplenia sa odvíja od parametrov muriva, ktoré je dôležité dodržať.

Správne zateplená budova, rodinný dom alebo iný objekt je cesta k úspore financií.

Ďalším dôvodom je aj presun rosného bodu z muriva do zateplenia.

Rosný bod je väčšinou v strede muriva a presunom do zateplenia dosiahneme, aby nedochádzalo ku kondenzácii v murive a tým sme zabránili ochladzovaniu a plesniam vo vnútri.

Ako vyzerá zateplenie domu?

Finálna vrstva zateplenej fasády rodinného domu alebo inej budovy je ošetrená fasádnou štruktúrovanou omietkou a fasádnou farbou.

Farebnosť omietky je možné zhotoviť v mnohých odtieňoch, kde však tiež platí pravidlo o dodržaní namiešania správnej sýtosti, aby si farba udržala dlhodobú stálosť.

Brown Paper in Close Up Photography

Aká je hrúbka nanášanej vrstvy zateplenia?

Pre správnu hrúbku zatepľovacieho systému je dobré si dať u projektanta vypracovať projekt zateplenia s prepočtom vlastností muriva a odporučenou hrúbkou zateplenia.

Hrúbku izolácie je vhodné vybrať podľa typu muriva, kde je dôležité sledovať rosný bod a tepelný odpor muriva.

Man in Black and White Plaid Dress Shirt Holding White Paper

Čo je potrebné vedieť pred realizáciou zateplenia?

  • Technologický postup, plánovanie
  • Príjazdová cesta
  • Murárske práce
  • Okná a dvere
White Couch on Wooden Floor

Na čo nezabudnúť po realizácii zateplenia.

  • Terénne práce

Aké sú výhody zateplenia?

Vyrovnaná tepelná pohoda v zimných, ale aj letných mesiacoch.

Pri správnom zateplení a vyregulovaní kúrenia či klimatizácie sa očakáva nie príliš kolísavá teplota a vlhkosť.

Ochrana obvodového muriva budov a konštrukčných častí domu.

Šetrenie financií za energie.

Aké sú nevýhody zateplenia?

Zatepliť sa nedá napr. vlhké murivo alebo murivo kde dochádza k opätovnému kontaktu s vlhkosťou (zemná vlhkosť).

napríklad v prípade soklových častí je potrebné zvoliť systém zateplenia pre kontakt s vlhkosťou a správnu izoláciu