Čo je zateplenie fasády?

 • ide o vonkajšiu (exteriérovú) ochranu muriva, ale aj celej budovy pred rôznymi vplyvmi počasia
 • zateplenie chráni pred teplým a horúcim počasím v lete a naopak pred chladným a mrazivým počasím v zime
 • pri kvalitnom zateplení je dôležité dodržať viaceré technologické postupy a dbať na detaily, ktoré nie je dobré nahrádzať lacnejším variantom
 • správne zhotovené zateplenie znamená nielen úspora na energiách, ale aj príjemná klíma v interiéri, dlhšia životnosť domu a v neposlednej rade pekný vzhľad
 • už sa len stačí rozhodnúť pre tých správnych zateplovačov z nášho tímu Fiorano .-)

 

Prečo zatepliť svoj dom?

 • zateplenie sa môže použiť takmer na každej budove kde to dovoľujú technické parametre muriva
 • správne použitie zateplenia sa odvíja od parametrov muriva, ktoré je dôležité dodržať
 • správne zateplená budova, rodinný dom alebo iný objekt je cesta k úspore financií
 • ďalším dôvodom je aj presun rosného bodu z muriva do zateplenia
 • rosný bod je väčšinou v strede muriva a presunom do zateplenia dosiahneme, aby nedochádzalo ku kondenzácii v murive a tým sme zabránili ochladzovaniu a plesniam vo vnútri

 

Akú hrúbku izolácie použiť?

 • pre správnu voľbu zatepľovacieho systému je dobré si dať u projektanta vypracovať projekt zateplenia s prepočtom vlastností muriva a odporučenou hrúbkou zateplenia
 • hrúbku izolácie je vhodné vybrať podľa typu muriva, kde je dôležité sledovať rosný bod a tepelný odpor muriva

 

Vzhľad 

 • finálna vrstva zateplenej fasády rodinného domu alebo inej budovy je ošetrená fasádnou štruktúrovanou omietkou a fasádnou farbou
 • farebnosť omietky je možné zhotoviť v mnohých odtieňoch, kde však tiež platí pravidlo o dodržaní namiešania správnej sýtosti, aby si farba udržala dlhodobú stálosť

 

Výhody

 • vyrovnaná tepelná pohoda v zimných, ale aj letných mesiacoch
 • pri správnom zateplení a vyregulovaní kúrenia či klimatizácie sa očakáva nie príliš kolísavá teplota a vlhkosť
 • ochrana obvodového muriva budov a konštrukčných častí domu
 • šetrenie financií za energie

 

Nevýhody

 • tak ako každá stavebná a konštrukčná súčasť vášho domu, aj zateplenie má svoje nevýhody, preto treba zvoliť vhodné podmienky
 • zateplovať sa nedá napr. vlhké murivo alebo murivo kde dochádza k opätovnému kontaktu s vlhkosťou (zemná vlhkosť)
 • napríklad v prípade soklových častí je potrebné zvoliť systém zateplenia pre kontakt s vlhkosťou a správnu izoláciu

 

Ako pripraviť podklad?

Podklad musí byť:
 • najmä suchý, pevný bez častí ktoré sa uvoľňujú
 • pri rekonštrukciách starých domov je potrebné najskôr vyspraviť podkladovú omietku
 • zbavený nečistôt, prachu, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu omietok
 • dostatočne drsný a tiež rovnomerne nasiakavý
Podklad nesmie byť:
 • zmrznutý
 • zavlhnutý

 

Príprava staveniska

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 230 V a istením 25B
 • spevnená prístupová cesta pre nákladné auto nad 3,5t