Čo je barytová omietka?

 • omietku tvorí suchá zmes cementu, vzdušného vápna, barytového piesku a prísad
 • úlohou omietky je cloniť röntgenové žiarenie a tým poskytovať pred žiarením zvýšenú ochranu

 

Kde sa používa barytová omietka?

 • vhodná predovšetkým pre pracoviská, ktoré majú miestnosti pre röntgenovú diagnostiku a röntgenovú terapiu, a teda pre pracoviská so zdrojmi žiarenia RTG.
 • možno použiť na: betón, betónové tvárnice, plné tehly, duté tehly, vápenno-pieskové tehly

 

Ako vyzerá barytová omietka?

 • zrnitosť 0 – 1 mm
 • nepravidelná zrnitosť

 

Aká je hrúbka nanášanej vrstvy omietky?

 • štandardný nástrek omietky je 3 cm
 • hrúbku omietky je dôležité vypočítať presne podľa používaného RTG prístroja v danej miestnosti
 • neodporúča sa odhadovať hrúbku nástreku bez odborného výpočtu

 

Aké sú výhody barytovej omietky? 

 • rýchle spracovanie
 • cenovo výhodné riešenie oproti iným spôsobom ochrany proti RTG žiareniu
 • z hygienických dôvodov jedno z najlepších riešení
 • pri aplikácii omietok nástrekom je možné vyplniť väčšinu škár a nedostupných miest

 

Aké sú nevýhody barytovej omietky?

 • spracovanie je niekedy ťažšie realizovateľné už vo fungujúcich ambulanciách

 

Ako pripraviť podklad?

Podklad musí byť:
 • nosný, suchý, bez námrazy
 • zbavený nečistôt, prachu, výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu omietok
 • dostatočne drsný a tiež rovnomerne nasiakavý
Podklad nesmie byť:
 • vodovzdorný

 

Ako pripraviť stavbu - stavenisko pred realizáciou omietok? 

 • voda pod tlakom min 2,5 BAR (250 kPa), alebo nádoba s objemom 1000 litrov s čerpadlom a tlakovým spínačom
 • elektrický prúd s napätím 400 V a istením 25B, koncovka 32A - 3 fázy (päťkolík)