Čo je barytová omietka ?

Barytová omietka je špeciálna zmes ktorá zabraňuje šíreniu röntgenových lúčov a tým poskytovať pred žiarením zvýšenú ochranu. Omietka obsahuje aj časti olova, ktoré napomáhajú žiarenie tlmiť.

Aká je cena?

Cena sa mení vzhľadom na typ muriva a nanášanú vrstvu omietky na murivo.

Konkrétnu cenu pre vašu stavbu sa vám pokúsime vždy vypočítať čo najpresnejšie.

Zašlite nám spolu s rozmermi projektovú dokumentáciu vo formáte PDF cez náš kontaktný formulár alebo mailom.

surgeon at work

Kde sa používajú barytové omietky?

Barytová omietka je vhodná predovšetkým pre pracoviská, ktoré majú miestnosti určené na röntgenovú diagnostiku.

Barytová omietka, je najvhodnejším riešením pre novovznikajúce zdravotné zariadenia alebo ambulancie ktoré využívajú röntgen.

Omietku je najvhodnejšie realizovať už počas výstavby hrubej stavby. V prípade ak rekonštruujete už zabehnutú ambulanciu, je realizácia o niečo náročnejšia a je potrebné zabezpečiť určité obmedzenia fungovania ambulancie.

Ako vyzerá strojová barytová omietka?

Omietka je rôznej zrnitosti, ktorá sa môže pohybovať od 0,2 až 1mm hrúbky zrna. Na omietku je však možné naniesť stierku, a na ňu špeciálnu maľbu určenú do zdravotníckych zariadení.

Brown Paper in Close Up Photography

Aká je vrstva nanášanej hrúbky omietky?

Jedna vrstva omietky sa nanáša vždy v hrúbke do 10mm. Pre nanášanie omietky je potrebné dodržať technologický postup nanášania, kvôli nadmernej hmotnosti materiálu. Každá ďalšia vrstva sa nanáša po technologických prestávkach, a to až do hrúbky 30mm.

Každá vrstva spĺňa určitú normu ochrany pred RTG žiarením. Preto je veľmi dôležité aby bol k realizácii vypracovaný projekt na základe požitého RTG prístroja ktorý bude v ambulancii umiestnený.

Realizácia omietok na základe svojvoľného odhadovania hrúbky vrstvy je neprípustná, vzhľadom na to že sa jedná o ľudské zdravie. Každý objednávateľ a zhotoviteľ stavby, by nemal túto skutočnosť podceniť a obrátiť sa na na odborníkov zaoberajúcich sa spracovaním dokumentácie pre RTG zariadenia.

Man in Black and White Plaid Dress Shirt Holding White Paper

Čo je potrebné vedieť pred realizáciou omietok?

  • Technologický postup, plánovanie
  • Príjazdová cesta
  • Murárske práce
  • Okná a dvere
From above of opened notebook with blank sheet near silver pen composed with fragrant cup of hot espresso placed on wooden table

Na čo nezabudnúť po realizácii omietok.

  • Schnutie a zrenie
  • Ako vykurovať
  • Ako na praskliny
  • Realizácia poterov
  • Kedy maľovať
  • Realizácia sadrokartónu

Aké sú výhody barytových omietok?

Barytové omietky chránia pred RTG žiarením.

Cenovo najlepšie riešenie ochrany pred RTG žiarením.

Na omietku je možné nanášať ďalšie vrstvy, ako napríklad stierka, maľba alebo hygienická tapeta.

Vhodná pre alergikov.

Aké sú nevýhody barytových omietok?

Komplikovanejšia spracovateľnosť v ambulanciách so zabehnutou prevádzkou..