Nanášanie strojovej omietky na staré murivá

Stavby z pálených a nepálených keramických tehál

Na staré domy z pálených keramických tehál sa najčastejšie aplikuje vápenno cementová omietka Baumit MPI 25 priamo na murivo bez použitia penetrácie. Na rozdiel od novej stavby, je však omietku nutné aplikovať v troch krokoch. Prvý krok – prednástrek, druhý krok – vrstva omietky, tretí krok – konečná dorovnávacia vrstva omietky (prestrek).

V prípade starých murív z tehál je potrebné pred nanášaním strojovej omietky aplikovať prednástrek Baumit VorSpritzer, niekedy v kombinácii spolu s rabicovým pletivom a následne je možné nanášať vápenno-cementovú strojovú omietku Baumit MPI 25, prípadne Baumit GrobPutz.

Na staré murivá neodporúčame aplikovať sadrovú omietku.