Penetrovanie rôznych typov muriva pred strojovou omietkou

Pórobetónové tvárnice

 Domy z pórobetónových tvárnic, ako sú napríklad značky YTONG, PORFIX a iné je potrebné pred aplikáciou vápenno-cementových strojových omietok natrieť Regulátorom nasiakavosti – SaugAusgleich od značky Baumit kvôli lepšej priľnavosti a zabráneniu prudkého vysychania omietkovej zmesi.

 

Keramické tehly

 Aplikácia vápenno-cementových strojových omietok bez penetrácie priamo na murivo je možná v prípade stavby z pálených keramických tehál značky HELUZ a POROTHERM a iné, kde priľnavosť omietky k murivu je dostačujúca bez penetrácie.