Strojové vápenno-cementové omietky

je spôsob aplikovania omietok do interiérov a exteriérov z priemyselne vyrábanej suchej zmesi pre strojové spracovanie. Vápenno - cementová omietka je difúzne otvorená a aplikovaná na murivo strojovo v mokrom procese v odporúčanej vrstve 10 mm až do vrstvy 30 mm pri nerovnostiach. Strojové omietky obsahujú presne stanovený pomer prísad ako sú vápenný hydrát, cement, piesky, perlit a prísady ktoré zabezpečujú pevnosť a súdržnosť omietok. 


STROJOVÉ OMIETKY FIORANO

Naša spoločnosť Fiorano s.r.o. pracuje s overeným materiálom Baumit MPI25 pre interiérové vyhotovenie omietok a Baumit MPA35 pre exteriérové vyhotovenie omietok. Vzhľadom na to, že vyhotovenie omietok si vyžaduje presný technologický postup, ktorý je dôležité dodržať, Vám chceme v jednotlivých bodoch ukázať ako spracúva omietky naša spoločnosť a čo by ste si mali pripraviť pre správnu realizáciu.

Základom pre zhotovenie omietky je podklad, ktorý sa musí vyhovovať podľa platných noriem, kde povrch musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré môže ovplyvniť kvalitu omietok. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť rezistentný voči vode.

  • príprava podkladu
  • spracovanie
  • konečné povrchové úpravy
  • informácie a všeobecné pokyny
  • podmienky pre stavenisko pri použití ,,sila"
  • podmienky pre stavenisko pri použití ,,vrecovaného materiálu"

V našom tíme máme šikovných a skúsených ľudí z oddelenia stavby, ktorí sú pripravení poskytnúť Vám všetky potrebné informácie a rady pri výbere omietok. Sú pripravení poradiť Vám, naplánovať si obhliadku stavby s konzultáciami a následne vypracovať cenovú ponuku. Počas celej realizácie strojových omietok u Vás dohliadajú na priebeh prác a sú Vám k dispozícii.

Galérie

Strojové omietky by mali mať správnu zrnitosť ktorá však nie je pravidlom. U jednovrstvových strojových omietok sa snažíme vytvoriť čo najdokonalejší rovný povrch omietky práve kvôli správnej zrnitosti.

 

Veľký dôraz treba klásť aj na rovinu zhotovených strojových omietok. Strojové omietky sa dajú zhotoviť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je keď omietky kopírujú podklad teda murivo ktoré nemusí byť častokrát rovné aj keď sa jedná o presné alebo brúsené tvárnice či tehly. V tomto prípade vzniká povrch ktorý je na pohľad rovný ale nemusí spĺňať rovinnosť po meraní s vodováhou. Druhý spôsob je keď sa omietka strieka vo väčšej hrúbke do roviny bez toho aby presne kopírovala podklad. Výsledkom sú rovné omietky aj po meraní s vodováhou a však s toleranciou na 2bm do 0.5cm.

Veľký dôraz treba klásť aj na rovinu zhotovených strojových omietok. Strojové omietky sa dajú zhotoviť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je keď omietky kopírujú podklad teda murivo ktoré nemusí byť častokrát rovné aj keď sa jedná o presné alebo brúsené tvárnice či tehly. V tomto prípade vzniká povrch ktorý je na pohľad rovný ale nemusí spĺňať rovinnosť po meraní s vodováhou. Druhý spôsob je keď sa omietka strieka vo väčšej hrúbke do roviny bez toho aby presne kopírovala podklad. Výsledkom sú rovné omietky aj po meraní s vodováhou a však s toleranciou na 2bm do 0.5cm.

Dokonalosť strojových omietok dotvárajú najmä dataili a jedným z nich je okenný dilatačný profil tzv. APU lišta.
Použitie profilov je jednak vec vzhľadu ale najmä funkčnosti. Pri zrení omietky a zmene teploty či vlhkosti omietky pracujú teda menia svoje fyzikálne vlastnosti čo môže spôsobovať praskanie najmä pri namáhaných miestach ako sú napríklad miesta okolo okien. Práve preto je vhodné použiť okenný dilatačný profil. Osadenie je ďalším dôležitým úkonom ktorý by mal vykonávať kvalifikovaný pracovník a dodržať predpísaný postup ako správne osadiť profily.

Rohový profil pre strojové omietky je prvok ktorý spevňuje a formuje rohy stien. Použiť je dôležité profily oceľové viackrát pozinkované od overeného výrobcu. Nedoporučujeme experimentovať s lacnými profilmi ktoré môžu spôsobiť neskôr veľa zbytočných problémov. Samotné osadenie a vymeranie profilov sa realizuje minimálne 2 dni pred aplikáciou strojových omietok.