Vonkajšie a fasádne omietky

FUNKCIE FASÁDY

Primárnou úlohou fasádnej omietky a farby je chrániť fasádu budovy. Nakoľko tým pádom je táto finálna povrchová vrstva vystavovaná dlhoročným permanentným vplyvom počasia a iným fyzikálnym vplyvom nevynímajúc mechanické zaťaženie (slnko, dážď, vlhko, sneh, mráz, prašnosť, ošúchanie a pod.), sú na použité materiály kladené extrémne nároky týkajúce sa odolnosti a kvality. 

Preto skôr ako sa rozhodnete pre konkrétny farebný odtieň fasádneho náteru, je nutné v prvom rade brať na zreteľ viacero faktorov z technického hľadiska aby chemické a fyzikálne vlastnosti vybraného náteru spĺňali všetky podmienky pre izoláciu, stabilitu a kvalitu fasády na dlhoročné obdobie. Pre správny výber druhu farebného náteru (fasádnej farby) je potrebné zvážiť vlastnosti podkladového materiálu, jeho stav, krajinnú lokáciu, vonkajšie vplyvy, technický stav budovy, požadované vlastnosti náteru a pod. V ponuke je niekoľko typov fasádnych omietok a nezáleží pri tom na tom, či je budova zateplená (polystyrén, minerálna vlna) alebo len omietnutá – pre každý systém podkladovej vrstvy je na trhu v ponuke niekoľko riešení (silikónové farebné omietky, silikátové, akrylátové, paropriepustné a pod.).

Voľba vhodného materiálu fasádneho náteru, štastná ruka pri výbere farebného odtieňu zo vzorkovníka 888 farieb zn. Baumit a naši šikovní majstri remesla sa vám postarajú o naozaj krásne moderné bývanie, ktoré pomôže dotvoriť i okolitý krajinný ráz Slovenska.