Kedy sa môžu realizovať cementové potery?

Čo sa týka realizácie vzhľadom na ročné obdobie, je možné potery realizovať počas celého roka. V zimných mesiacoch je však dôležité zabezpečiť dostatočnú teplotu v priestore ktorý sa bude omietať. Najvhodnejšie je aby teplota neklesla pod 5°C.

Čo sa týka postupnosti vzhľadom na ostatné stavebné práce je poradie nasledovné:

 1. osadiť okná, vchodové dvere a garážovú bránu
 2. elektroinštalácie
 3. vodoinštalácie (všetko okrem podlahového kúrenia)
 4. strojové omietky
 5. realizácia polystyrén-betónu alebo položenie polystyrénu
 6. uloženie podlahového kúrenia
 7. realizácia cementových poterov

Ako pripraviť podklad pod cementové potery?

Pred realizáciou poterov treba dôkladne pripraviť podklad na ktorý sa bude sypať zavädnutá zmes. V prípade ukladania tepelnej izolácie (podlahový polystyrén) je dôležité ho uložiť tak aby nedochádzalo k jeho pohybu. Je možné podsypanie malého množstva piesku a vypenenie škár v miestach odrezaného polystyrénu. Inštalácie na základovej doske je vhodné zasypať expandovaným perlitom. V prípade realizácie poteru bez izolácie treba oddeliť betónovú platňu alebo dosku separačnou fóliou (stavený igelit). Nie je vhodné realizovať poter bez základovej betónovej dosky.

Ako vetrať po realizácii cementových poterov?

Tesne po realizácii je zakázané vytvárať akýkoľvek prievan. Odporúča sa na oknách použiť vetranie cez mikroventiláciu. V prípade nadmernej vlhkosti sa môže otvoriť okno naplno, ale vždy v jednej miestnosti a to iba jedno okno, tak aby nevznikol prievan a to po dobu približne 20 až 30 minút. V prípade nedodržania odporučenia môže dôjsť k nežiaducim účinkom ako sú praskliny alebo zakrivenie cementového poteru.

Kedy sa môže položiť podlaha alebo dlažba na cementový?

Odporúčaná doba schnutia a zrenia poterov tak aby bolo možné položenie podláh bez poškodenia vlhkosťou záleží aj od ročného obdobia. Preto je vhodné si pred položením podlahy zmerať vlhkosť poteru. Pri poteroch s podlahovým kúrením nesmie hodnota presiahnuť 1,8% CM a bez podlahového kúrenia 2,0% CM.

Kedy možno začať kúriť podlahovým kúrením v cementových poteroch?

V jednoduchosti platí tento postup:

 1. realizácia poteru
 2. vetrať iba otvorením okna na ventiláciu, nerobiť však prievan
 3. najskôr 24 hodín po realizácii zakryť celý poter fóliou, okrem zimy je potrebné poter aj poliať pod fóliu
 4. fóliu nechať cca 10dní
 5. po 10 dňoch a odkrytí poteru je potrebné poter nechať zrieť 28 dni
 6. najskorší termín spustenia kúrenie je 45-90 dní od realizácie v závislosti od ročného obdobia
 7. kúrenia sa nikdy nespúšťa prudko a naplno, ani žiadnym rýchlym procesom vysušovania
 8. je potrebné kúrenie spúšťať úplne pomaličky a na minimálne teploty, každé 2 dni pridať 1°C

Pozor na prudké spustenie podlahového ohrievanie, ktoré takmer vždy vedie k poškodeniu kúrenia a poterov. Potery môžu popraskať, a na dilatáciach či v kútoch miestností sa prejavia nerovnosti tzv. dvíhanie poterov.