Kedy sa môžu realizovať cementové potery?

Keďže sa jedná o mokrý proces, najvhodnejšia realizácia poterov na vašej stavbe je ihneď po strojových omietkach. Čiže v následnosti STROJOVÉ OMIETKY POLOŽENIE PODLAHOVEJ IZOLÁCIE REALIZÁCIA PODLAHOVÉHO KÚRENIA REALIZÁCIA CEMENTOVÉHO POTERU

Ako pripraviť podklad pod cementové potery?

Pred realizáciou poterov treba dôkladne pripraviť podklad na ktorý sa bude sypať zavädnutá zmes. V prípade ukladania tepelnej izolácie (podlahový polystyrén) je dôležité ho uložiť tak aby nedochádzalo k jeho pohybu. Je možné podsypanie malého množstva piesku a vypenenie škár v miestach odrezaného polystyrénu. Inštalácie na základovej doske je vhodné zasypať expandovaným perlitom. V prípade realizácie poteru bez izolácie treba oddeliť betónovú platňu alebo dosku separačnou fóliou (stavený igelit). Nie je vhodné realizovať poter bez základovej betónovej dosky.

Ako vetrať po realizácii cementových poterov?

Tesne po realizácii je zakázané vytvárať akýkoľvek prievan. Odporúča sa na oknách použiť vetranie cez mikroventiláciu. V prípade nadmernej vlhkosti sa môže otvoriť okno naplno, ale vždy v jednej miestnosti a to iba jedno okno, tak aby nevznikol prievan a to po dobu približne 20 až 30 minút. V prípade nedodržania odporučenia môže dôjsť k nežiaducim účinkom ako sú praskliny alebo zakrivenie cementového poteru.

Kedy sa môže položiť podlaha alebo dlažba na cementový poter?

Odporúčaná doba schnutia a zrenia poterov tak aby bolo možné položenie podláh bez poškodenia vlhkosťou záleží aj od ročného obdobia. Preto je vhodné si pred položením podlahy zmerať vlhkosť poteru. Pri poteroch s podlahovým kúrením nesmie hodnota presiahnuť 1,8% CM a bez podlahového kúrenia 2,0% CM.

Kedy možno začať kúriť podlahovým kúrením v cementových poteroch?

Dôležité je prvotné vyschnutie poterov po ošetrení polievaním poteru po samotnej realizácii. Doba schnutia poterov v závislosti od ročného obdobia je  minimálne 28 dní a doba zrenia od 45 až do 90 dní. Veľký POZOR si treba dať pri prvom spustení kúrenia. Keďže je mnoho značiek a typov kotlov treba zistiť s akou nábehovou krivkou pracuje sušiaci program. V zásade platí 1. spustiť kúrenie na najnižšiu možnú teplotu a nechať cca 7 dní 2. pozvoľné pridávanie teploty každé 2 dni cca o 1 stupeň. Je veľmi dôležité dodržať pozvoľné ohrievanie poteru inak sa takmer vždy prejavia praskliny a zodvihnutý poter v kútoch miestnosti.