Prečo zatepliť dom?

Zateplením zabezpečíte vo vašom dome vyrovnanú teplotu v zimných, ale aj v letných mesiacoch. Kvalitným zateplením ušetríte na energiách a zabezpečíte dlhšiu životnosť vášho domu.

Ako zatepliť nový dom?

Pri realizácii zateplenia na novostavbe vychádzame z presne stanovených parametrov muriva na základe ktorých si necháme vypracovať projekt. V projekte bude navrhnutá hrúbka muriva a aj druh izolantu, ktorý je vhodný. Pri požiadavkách ako je napríklad obklad na fasáde by sme určite nemali podceniť vypracovanie projektu.

Ako zatepliť starý dom?

Pri realizácii zateplenia na starom dome taktiež ako aj pri novostavbe vychádzame  z projektu zateplenia, avšak treba myslieť na niekoľko ďalších pravidiel. Starý dom treba najskôr zbaviť akejkoľvek vzlínajúcej vlhkosti na murive. Opraviť poškodenú alebo už opadanú starú omietky a doplniť nerovnosti na fasáde. V prípade veľkého znečistenia fasádu treba očistiť prípravkom na čistenie fasád alebo mechanicky. V niektorých prípadoch je vhodné prehodnotiť zateplenie minerálnou vlnou pred polystyrénom.