Čo je podlahový polystyrén EXTRA HARD PREMIUM?

 • veľmi kvalitný podlahový polystyrén s tvrdosťou až 340 kPa je výrobok určený nielen do priemyselných hál ale aj pre rodinné domy
 • XPS polystyrén je vyrábaný metódou extrudácie čiže vytlačením, čo umožňuje vysokú tvrdosť materiálu

 

Čo je výhodou podlahového polystyrénu EXTRA HARD PREMIUM?

 • tento polystyrén pomáha znižovať možné riziká klesania podlahy alebo inej deformácie po realizácii poterov
 • je mimoriadne odolný voči vlhkosti
 • v porovnaní tvrdosti iných polystyrénov je bezkonkurenčne v najlepšej cene
 • tento podlahový polystyrén má výborné tepelné vlastnosti
 • je vhodné ho použiť v prípade, že máte skladbu zateplenia podlahového polystyrénu vyššiu ako 10 cm
 • je možné ho navrstviť na väčšiu výšku a zachovať odolnosť voči klesaniu podlahy

 

Technické parametre?

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti - D 0,036 W/m.K
 • hrúbka - Dn (mm) T1
 • tepelný odpor - Rd ( m².K/W)
 • dN (mm) T1 - pri 40 - 1.10
 • dN (mm) T1 - pri 60 - 1.65
 • napätie tlaku pri 10% stlačení - CS 10 (340)
 • pevnosť v ťahu kolmo na rovinu - TR 100
 • pevnosť pri ohybe - BS 115
 • dlhodobá nasiakavosť vody ponorením WL(T) - 0,7
 • dlhodobá nasiakavosť vody difúziou - NPD
 • rozmerová stálosť pri konštantných normálnych laboratórnych podmienkach: 23 °C, 50% relatívnej vlhkosti - DS (N) 2
 • rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty a vlhkosti: 70 °C - DS (70,-) 1
 • trieda reakcie na oheň - E
 • faktor difúzneho odporu (homogénne výrobky) - MU 100
 • dynamická tuhosť (60/40) MN/m³ - 269/370
 • dotvorenie stlačením - NPD