Zrnitosť strojových omietok

Strojové omietky by mali mať správnu zrnitosť ktorá však nie je pravidlom.

U jednovrstvových strojových omietok sa snažíme vytvoriť čo najdokonalejší

rovný povrch omietky práve kvôli správnej zrnitosti.

Pozor nasledujúce fotografie sú veľmi detailné.

 

Google PageRank