ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

ZATEPLENIE

Príjemné bývanie a zdravá klíma s úsporou tepla a financií sú nevyhnutnou súčasťou pohodlného bývania.

Pri voľbe typu zateplenia je smerodajným prvkom v prvom rade nosné murivo avšak na výber izolácie vplýva oveľa viac faktorov ako len tento podkladový materiál. Všetky fyzikálno technické vlastnosti stavby a okolia vzájomne na seba pôsobia a preto môže byť niekedy celkom zdĺhavý výber aký systém vôbec použiť (polystyrén, minerálna vlna, vysoko paropriepustné systémy, …), nehovoriac o výbere hrúbky tepelnej izolácie a ostatných možnostiach (kotvenie, výstužná vrstva, penetračný náter, lepenie, …).

Každý zo základných systémov má svoje výhodnejšie vlastnosti, napr.

POLYSTYRÉN (EPS) je jednoduchší na manipuláciu a zároveň tak predstavuje nižšie náklady na prácu i cenu materiálu. Pomocou brúsenia možno vyrovnať na ňom nerovnosti a vyznačuje sa paropriepustnosťou.

MINERÁLNA VLNA poskytuje ako izolant vyššiu paropriepustnosť ale zároveň pôsobí ako akustický izolant a má výbornú požiarnu odolnosť.

Zateplenie domu a realizácia fasádneho povrchu je nemalá investícia a navyše ,,nevymeniteľná,, resp. ,,neopraviteľná,,. Dôsledky nesprávneho výberu alebo spracovania izolácie majú nesmierny dopad na kvalitu bývania vo vnútri domu, na samotný dom, jeho životnosť a samozrejme na dodatočné peňažné náklady, ktoré nie sú jednorazové ale trvalé.

Každý dom a stavbu posudzujeme individuálne, nešetríme na lacnejších materiáloch za každú cenu a jednotlivým krokom a vrstvám náterov nechávame dostatočný čas ,,zrieť,,. So zdravým úsudkom a praktickými skúsenosťami vylepšujeme zaužívané postupy aby sa zateplenie domu a fasáda nestali celoživotnou starosťou ale prínosom.

V čase vašej návštevy na našej stránke pravdepodobne už máte za sebou rozhodovanie o tom či vôbec zateplovať a väčšina z vás, najmä tí s novostavbami, má zároveň aj spracovanú projektovú dokumentáciu navrhujúcu vhodný vonkajší tepelnoizolačný systém pre váš dom a na nás sa obraciate s požiadavkou realizácie zvoleného spôsobu zateplenia.

V oboch prípadoch, teda aj v prípade, že máte už jasnú predstavu o tom ako u vás zatepliť ale aj keď ešte len hľadáte vhodný systém a aradi by ste si nechali poradiť, sme vám k dispozícii. V čase, ktorý vyhovuje vám sa s vami stretneme na vašej stavbe, reálne zhodnotíme jej technický stav, stavebnú konštrukciu, silné i slabé stránky, dostupunú výkresovú a projektovú dokumentáciu, vrátane vašich požiadaviek a navrhneme vám odporúčaný spôsob zateplenia s možnosťou i realizácie finálnej povrchovej úpravy fasády. Následne vám zašleme vypracovanú precíznu cenovú ponuku.

 

 

VRSTVY ZATEPLENIA

ZATEPLENIE POLYSTYRÉNOM

ZATEPLENIE POLYSTYRENOM

Google PageRank