Okenné profily strojových omietok

Dokonalosť strojových omietok dotvárajú najmä dataili a jedným z nich je okenný dilatačný profil tzv. APU lišta.

Použitie profilov je jednak vec vzhľadu ale najmä funkčnosti. Pri zrení omietky a zmene teploty či vlhkosti omietky pracujú

teda menia svoje fyzikálne vlastnosti čo môže spôsobovať praskanie najmä pri namáhaných miestach ako sú napríklad 

miesta okolo okien. Práve preto je vhodné použiť okenný dilatačný profil.

Osadenie je ďalším dôležitým úkonom ktorý by mal vykonávať kvalifikovaný pracovník a dodržať predpísaný

postup ako správne osadiť profily.

Google PageRank